Turėti savo svajonių kiemą paprasta! Kiekvieno daugiabučio namo gyventojai nuo šiol gali pasinaudoti miesto parama ir įsirengti tokį kiemą, kokio seniai norėjo. Kauniečiai patys turi teisę nuspręsti, kokį vaizdą nori matyti pro savo namų langus – ar modernias vaikų žaidimų bei sporto aikšteles, ar daugiau parkavimo vietų automobiliams, ar žalią veją, ant kurios vyktų kaimynų piknikai. Kauno miesto savivaldybės pradėtoje programoje „Svajonių kiemas“ kviečiami dalyvauti visi daugiabučiuose namuose gyvenantys kauniečiai.

 

Andrius Palionis

Kauno vicemeras

„Turime labai sėkmingą pastarųjų kelių metų patirtį kartu su kauniečiais tvarkant apleistų pastatų fasadus. Šią Kaune pasiteisinusią praktiką, kuomet savivaldybė prisideda padengiant dalį išlaidų, jau bando naudoti ir kiti Lietuvos miestai.  Įsitikinome, jog šis modelis puikiai pritaikomas atnaujinant ir daugiabučių namų kiemus“

Daugiabučių namų gyventojai, pateikę prašymą savivaldybei, gali tikėtis iki 50 proc. kiemo tvarkymo išlaidų padengimo. Miesto parama gali būti skirta tiek žemės sklypo formavimo, tiek techninio projekto rengimo, tiek ir pačių statybos darbų išlaidoms.

2018 metais buvo įgyvendinti 24 projektai, o gyventojai gavo daugiau kaip 100 tūks. Eur. paramos.

2019 metais parengtos ir pasirašytos 82 Kauno miesto savivaldybės daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijos tvarkymo programos finansavimo lėšų naudojimo sutartys: 59 dėl žemės sklypo formavimo pertvarkymo, 10 dėl techninių tvarkymo darbų projektų, 12 dėl tvarkymo darbų projektų finansavimo. Papildomai parengti ir su daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojais, bendrijomis, administratoriais pasirašyti 82 sutarčių pratęsimai. Praėjusiais metais įgyvendintas 61 projektas: suformuoti 37 žemės sklypai, parengti 9 techniniai darbų projektai, atlikta 15 kiemo tvarkymo darbų. Viso įgyvendinta sutarčių už 263 tūkst. Eur.

Šįmet pasirašytos net 94 sutartys: 60 žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektams rengti, 16 techniniams tvarkymo darbų projektams rengti ir 18 atlikti tvarkymo darbams.

Svarbu! Daugiabutį renovuojantys kauniečiai gali tikėtis didesnės savivaldybės paramos dalies tvarkant kiemą.

 

Programoje ypač svarbus eiliškumas!

Suformuojamas sklypas

Parengiamas techninis projektas

Atliekami statybos darbai

Svarbu! Jeigu gyventojai jau turi suformavę sklypą, jie gali pretenduoti į paramą rengiant projektą, o po to ir samdant darbų rangą. Tačiau nesuformavus sklypo negalime tikėtis gauti lėšų kitiems žingsniams.

d.u.k.

Taip, programoje „Svajonių kiemas“ galima teikti paraiškas tik sklypo formavimui. Kitų žingsnių (techninio projekto rengimas, kiemo tvarkymas) nebūtina atlikti.

Atsakymus dėl finansavimo priims Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo programos lėšomis finansuotinų objektų atrankos darbo grupė. Atsižvelgus į  darbo grupės priimtą sprendimą, Savivaldybės administracijos direktorius įsakymu patvirtina Programos lėšomis finansuojamų objektų sąrašą. Per 30 dienų nuo savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo pasirašymo, pasirašomos programos finansavimo lėšų naudojimo sutartys.

Kartu su prašymu turi būti pateikti šie dokumentai (originalai ir patvirtintos kopijos):

įgaliojimas atstovauti Valdytojui, daugiabučio gyvenamojo namo savininkų sprendimas pritarti tvarkymo darbams, ,daugiabučio gyvenamojo namo savininkų lėšų skyrimo prašomiems darbams, finansuoti patvirtinimas arba kiti dokumentai, pagrindžiantys dalinį tvarkymo darbų finansavimą iš kitų šaltinių, daugiabučio gyvenamojo namo teritorijos esamos būklės fotofiksacija.

Jei prašoma skirti finansavimą tvarkymo darbams: tvarkymo darbų techninis projektas, parengtas vadovaujantis statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“, patvirtinto Lietuvos

Respublikos aplinkos ministro 2016 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr. D1-738 „Dėl statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ patvirtinimo“, nustatyta tvarka.

Tvarkymo darbų sąmata, parengta vadovaujantis statybos techninio reglamento

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ nustatyta tvarka ir pasirašytateisės aktų tvarka atestuoto specialisto;

Statybą leidžiantis dokumentas (jei yra būtinas), išduotas vadovaujantis statybos

techninio reglamento STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkas statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas“ nustatyta tvarka.

su prašymu turi būti pateikti šie dokumentai (originalai ir patvirtintos kopijos): įgaliojimas atstovauti Valdytojui; daugiabučio gyvenamojo namo savininkų sprendimas pritarti tvarkymo darbams, daugiabučio gyvenamojo namo savininkų lėšų skyrimo prašomiems darbams finansuoti patvirtinimas arba kiti dokumentai, pagrindžiantys dalinį tvarkymo darbų finansavimą iš kitų šaltinių, daugiabučio gyvenamojo namo teritorijos esamos būklės fotofiksacija;

jei prašoma skirti finansavimą žemės sklypui suformuoti, papildomai turi būti pateikiama: Savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projekto rengimo organizavimo (http://www.kaunas.lt/urbanistika/zemes-sklypu-formavimo-ir-pertvarkymo-projektai/ ), formuojamo žemės sklypo schema, preliminari žemės sklypo formavimo darbų sąmata.

Rangovus kiemo tvarkymui renkasi gyventojai.

Paraiškas gali teikti daugiabučių namų gyventojai, bendrijos, administratoriai, kiti įgalioti asmenys.

Parama skiriama žemes sklypų, skirtų daugiabučiams gyvenamiesiems namams eksploatuoti, formavimui, tvarkymo darbų techniniams projektams, tvarkymo darbams – naujų arba esamų įrenginių įrengimui,  remontui, rekonstrukcijai.

Kaip ir kokiais būdais bus tvarkomas kiemas sprendžia namo gyventojai, jų dauguma.

Kadangi gyventojai yra kiemo naudotojai, o savivaldybė negali iš karto atlikti visų reikalingų tvarkymo, remonto darbų, siūloma, kad gyventojai patys prisidėtų prie tvarkymo darbų ir taptų pilnateisiais kiemo naudotojais. Programa yra siekiama skatinti Kauno miesto daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų planavimą, projektavimą ir sutvarkymą.

Tvarkymo programai turi pritarti daugiau nei pusė namo gyventojų.

Daugiabučių gyvenamųjų namų teritorijų tvarkymo programoje gali dalyvauti visi valstybinėje žemėje esantys kiemai.

Sklypą reikalinga suformuoti tam, kad gyventojai galėtų tapti visapusiškais sklypo valdytojais ir naudotojais, pagal poreikius ir galimybes galėtų įsirengti, remontuoti, atnaujinti automobilių statymo aikšteles, šaligatvius, pėsčiųjų takus, kiemų dangas, vaikų žaidimo, sporto aikšteles ir kt.

Kontaktai

Karantino metu gyvas asmenų aptarnavimas nevyksta, todėl prašymus galima įmesti į prie Interesantų priimamojo (Laisvės al.94) durų pakabintą dėžutę arba siųsti el. paštu info@kaunas.lt

Daugiau informacijos apie programą.

Sklypų formavimo klausimais konsultuoja Birutė Zareckienė (nuo 9 iki 11 val.)

Informaciją apie techninius projektus ir rangos darbus teikia Rokas Radvilavičius (nuo 9 iki 11 val.)